Phone: 028 6687 8811 | Email: purespa175@gmail.com
Facebook: facebook.com/purespa175
Address: 786B Nguyen Kiem Street, Ward 3, Go Vap District, Ho Chi Minh City
  • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến Chủ Nhật

  • Giờ làm việc: 10h00 - 22h00

  • Giờ nhận khách cuối cùng: 21h